Transparència

En preparació...

L’Escola de Pastors de Catalunya* neix al 2009 amb l’objectiu de garantir el relleu genera­cional mitjançant la incorporació de persones a l’activitat, la gestió sostenible de les finques i la dinamit­zació del sector fent-lo viable econòmicament.

El relleu generacional existeix i està protagonitzat per persones amb vocació, il·lusió i capacitat de treball. L’Escola amplia la seva missió intervenint en el debat de la incorporació d’aquesta nova pagesia al sector i activant mesures que aportin solucions: formació específica, accés a la terra, assessorament individualitzat per a projectes d’escala familiar i/o cooperatius, etc.

L’associació és entitat assessora del Departament d’Agricultura. Aquesta compta amb un servei d’assessorament independent des de l’any 2013 per aquells/es alumnes que han passat per l’escola de pastors i s’ha iniciat o estan a punt d’iniciar-se a l’activitat. L’objectiu és acompanyar-los durant les fases inicials de la creació del seu projecte per tal que cometin els menys errors possibles.

Amb tot això, el projecte pretén dignificar aquesta professió i facilitar eines per a la seva organitza­ció i cooperació.

L’Escola de Pastors de Catalunya  comp­ta des dels inicis amb el suport del Depar­tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen­tació i Medi Natural, l’Escola Agrària del Pallars en l’execució del bloc teòric de la formació.

Desplaça cap amunt