Projectes

Pyrpastum

Projecte amb l’objectiu principal de promoure l’ocupació agrícola i l’aprofitament de l’espai pastoral transfronterer, així com dignificar l’ofici de pastor i ramader. https://pyrpastum.eu/

LPF: 

Setting up a Learning Platform for Farmers’ Access to Land, per compartir coneixement i experiències que facilitin l’accés a la terra. https://www.accesstoland.eu/

Manual: Com podem acompanyar els traspassos de finques extrafamiliars des de la nostra entitat?

Fireshepherds

Projecte per la gestió del paisatge i la prevenció d’incendis forestals. L’objectiu és crear un mòdul formatiu per capacitar als pastors i pastores per dur a terme la seva activitat en zones amb risc d’incendi de manera indicada per a reduir el combustible​

Formació contínua. Espais Test

Projecte per a la creació d’una xarxa d’Espais Test (dispositiu per a l’acompanyament a la instal·lació de persones en el món agro-ramader) a l’Estat Espanyol, amb la implementació d’un espai test agroforestal a la Terra Alta. http://espaciostestagrarios.org/

Scroll to Top