Formació i Espais Test Agraris

Espais Test Agraris

Els Espais Test Agraris són programes de facilitació dels projectes progressius d’instal·lació de nous agents al sector primari, coordinat amb una gobernança estructurada i consensuada amb els agents implicats. L’ETA s’estructura amb un suport legal, un suport físic i un suport integral que garanteixen i acompanyen el desenvolupament del test de l’activitat.

Suposa una formació avançada per acompanyar persones, que no venen del sector, a instal·lar-se amb garanties d’èxit. Atenent, no només a les necessitats formatives de la persona, sinó també a les especificitats de l’entorn i la gestió emocional del que suposa.

Aquest instrument, innovador a Catalunya, es troba àmpliament desplegat a països com França, Bèlgica i Canadà. Suposen una eina a la inserció al món laboral, donant a la persona emprenedora la possibilitat de testar el seu projecte empresarial agroramader durant un període d’entre 1-3 anys per minimitzar el fracàs en aquesta empresa. El paraigües fiscal amb que se l’empara permet no comprometre l’ajut a la nova instal·lació de la PAC. La base territorial que se li ofereix ajuda a salvar la gran dificultat que suposa accedir a la terra. Finalment, el suport integral és part vital de tot l’engranatge. A través de la prestació de serveis de persones professionals s’orienta de manera clínica en cada àmbit necessari dins del model de negoci sense descuidar l’aspecte emocional.

La formació com a eix principal i motor de canvi de l’actual paradigma agroramader. 

Escola de Pastors i Pastores de Catalunya

L’Escola de Pastors i Pastores és una formació de 6 mesos i mig de durada, eminentment pràctica (10 setmanes de teoria i 4 mesos de pràctiques) per capacitar una generació que, aliena a la pagesia, senten una veritable vocació per a dedicar-se al sector primari.

La selecció dels alumnes és fonamental per a l’assoliment dels objectius. Per això, aquelles persones que volen cursar la formació han de passar per un doble procés de selecció.

La formació té un clar enfocament agroecològic. Entenent la pagesia com una activitat de base familiar o col·lectiva que produeix aliments sans i de gran qualitat, sense comprometre els recursos futurs, i els ven directament a consumidor final, sense intermediaris.

Durant la teoria, els i les alumnes adquiriran tots aquells coneixements necessaris per a treballar en una finca. Ho faran de la mà de veritables experts en cada matèria. Així, passaran per la formació de l’ordre d’una trentena de persones expertes en les diferents matèries provinents de diferents àmbits: tècniques de l’administració, veterinàries, professors i professores d’universitat i, evidentment, pagesos i pageses.

En el transcurs del bloc teòric els alumnes, provinents de tota Catalunya, tenen l’allotjament i la manutenció coberts a càrrec de l’Escola. És important aquest temps de convivència entre els alumnes ja que aquesta formació serveix, no només per preparar a persones que es dedicaran a la ramaderia, sinó també per crear xarxa. Una xarxa de suport imprescindible per al desenvolupament de l’activitat sota el model impulsat per l’Escola.

El pes de la formació recau a les pràctiques. És des del dia a dia com millor s’ aprèn un ofici. Les millors aules, les finques ramaderes. A cada alumne se li assignen unes pràctiques atenent, de manera individualitzada, els anhels de cada persona participant i les seves especificitats. Així, des de l’Escola de Pastors es compta amb una àmplia xarxa d’explotacions d’acollida que tutoritzen l’aprenentatge dels alumnes, sempre amb el seguiment continu per part de les tècniques de l’Escola. D’aquesta manera, s’aconsegueix posar en contacte la pagesia tradicional amb aquesta nova pagesia emergent que, de segur, formarà el futur de la pagesia catalana.

Silvopastura

En un context de canvi climàtic, on els boscos, sense cap tipus de gestió, acumulen una gran quantitat de matèria combustible el risc d’incendi és molt elevat. Promoure l’entrada de bestiar dins d’aquestes masses forestals a fi de reduir la massa combustible i aconseguir un tipus de massa forestal més resistent al foc és necessària i urgent.

Per això, des de l’Associació Rurbans estem treballant, en el marc d’un projecte Erasmus +, en l’elaboració d’un mòdul formatiu de lliure accés per capacitar al sector ramader en la silvopastura per la prevenció d’incendis i la gestió del paisatge. Aquest mòdul formatiu tindrà 50h entre teoria i visites tècniques. Constarà d’una part teòrica (32h) en que els alumnes aprendran la dinàmica dels boscos de Catalunya, l’ecologia del foc i l’ús d’un ramat per a la prevenció d’incendis; així com tots els tràmits necessaris pel desenvolupament d’aquesta activitat. Hi haurà tres visites tècniques (18h) a projectes silvopastorals per tal que coneguin, de primera mà, experiències de gestió forestal mitjançant animals.

Aquest mòdul va dirigit a persones del món ramader que volen fer un maneig del seu ramat per tal d’oferir els seus serveis ecosistèmics a la societat a través de la gestió forestal amb animals per la reducció del risc d’incendis.

Desplaça cap amunt